Emitel - Raport ESG 2022

Raport ESG

20
22

Andrzej J. Kozłowski

List Prezesa

Andrzej J. Kozłowski
Prezes Zarządu

Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z naszym najnowszym raportem prezentującym działania, które podjęliśmy w 2022 roku w obszarach ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

Miniony rok był dla nas pełen wyzwań i niewątpliwie obfitował w wydarzenia, o strategicznym znaczeniu dla Spółki.

Emitel
01

O Emitel

Jesteśmy największym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce, obejmującej swym zasięgiem 99% kraju.

Dobre zdrowie i jakość życia Wzrost gospodarczy i godna praca Mniej nierówności Zrównoważone miasta i społeczności Partnerstwa na rzecz celów

Zwiększamy zakres usług dla inteligentnych miast w oparciu o Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, w skrócie IoT) i uczestniczymy w przygotowaniach do budowy sieci 5G.

Głównymi klientami Emitel są nadawcy programów telewizyjnych i radiowych, operatorzy telefonii komórkowej, dostawcy Internetu, instytucje państwowe.

416 mln zł przychodów
Przychody

ponad 30 tys.

CZUJNIKÓW
WYKORZYSTYWANYCH W IOT

ponad 600

OBIEKTÓW NADAWCZYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU TO GĘSTA SIEĆ NASZEJ INFRASTRUKTURY

Wartości

Misją Emitel jest świadczenie wysokiej jakości usług emisji i przesyłu, zapewnianie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rozwiązań na potrzeby rozwoju Gospodarki 4.0 w oparciu o innowacyjne technologie. Budujemy silną kulturę organizacyjną w oparciu o wartości:

  • P JAK POZYTYWNA ENERGIA I ENTUZJAZM W DZIAŁANIU
  • P JAK POSZUKIWANIE PROSTYCH ROZWIĄZAŃ
  • P JAK POCZUCIE PILNOŚCI
  • P JAK POTRZEBA ROZWOJU I CIEKAWOŚĆ ŚWIATA
Wartości

Wybrane nagrody i wyróżnienia

Top employers

Certyfikat „Top Employer” w ramach projektu organizowanego przez Top Employers Institute.

Polityka CSR

Srebrny Listek CSR tygodnika „POLITYKA”, firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyznawany przedsiębiorstwom, które deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje dotyczące ich działalności.

Home&Market

Prezes Zarządu Emitel Andrzej Kozłowski na liście 25 najlepszych menedżerów w Polsce według miesięcznika „Home & Market”. To drugie wyróżnienie Prezesa Kozłowskiego w tym plebiscycie.

02

Zarządzanie i ład korporacyjny

System kontroli i procedur, zapewniający, efektywne zarządzanie spółką, gwarantuje wysoką jakość naszych usług.

Dobre zdrowie i jakość życia Wzrost gospodarczy i godna praca Mniej nierówności Zrównoważone miasta i społeczności Partnerstwa na rzecz celów

Posiadamy certyfikowany zintegrowany system zarządzania, na który składają się system zarządzania ciągłością działania oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymogami norm ISO 22301:2019 i ISO/IEC 27001:2013. System polega na wdrożeniu odpowiednich mechanizmów zarządzania, klasyfikacji i postepowania z aktywami informacyjnymi. Podstawę zarządzania w Emitel stanowi profesjonalizm, etyka, transparentne relacje i stałe monitorowanie ryzyk.

Emitel - Raport 2022

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Współpracujemy z wieloma kontrahentami w zakresie dostaw produktów i usług, dlatego szczególnie dbamy o to, aby proces zakupowy był konkurencyjny, bezstronny i niedyskryminacyjny.

Warunki współpracy regulują procedury zakupowe. W ramach procesu wyboru obowiązkowo uwzględniamy aspekty środowiskowe i dotyczące bezpieczeństwa informacji. Zawierane umowy zawierają klauzule antykorupcyjne oraz sankcyjne.

Polityka ESG 2021-2025

Polityka ESG 2021-2025 obowiązuje w Emitel od sierpnia 2021 roku. Jest to dokument strategiczny, w którym zdefiniowaliśmy istotne obszary naszego wpływu, cele wskazujące kierunki naszych działań i mierniki.

1.

Dbanie o krajobraz, bio-różnorodność i ochronę siedlisk

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Działania w dziedzinie klimatu
Życie pod wodą
Życie na lądzie
2.

Poprawa efektywności energetycznej

Czysta i dostępna energia
Innowacyjność
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
3.

Minimalizacja wpływu pól elektromagnetycznych PEM na otoczenie

Zrównoważone miasta i społeczności
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
4.

Gospodarka odpadami i ściekami

Czysta woda i warunki sanitarne
Zrównoważone miasta i społeczności
Życie pod wodą
Życie na lądzie
5.

Dbałość o relacje międzyludzkie

Dobre zdrowie i jakość życia
Dobra jakość edukacji
Równość płci
Wzrost gospodarczy i godna praca
Mniej nierówności
Partnerstwa na rzecz celów

Kodeks Postępowania i Etyki

Jednym z filarów kultury organizacyjnej Emitel jest Kodeks Postępowania i Etyki. Dokument stanowi zbiór zasad i wartości, które pozwalają na ocenę i wybór właściwego zachowania. Te wartości to: zaufanie, otwartość, praca zespołowa, profesjonalizm oraz duma z tego, jak prowadzimy działalność biznesową.

Kodeks postępowania i Etyki
03

Pracownicy

Biznes tworzą ludzie. Nas wyróżnia otwarta kultura organizacyjna i zgrany zespół.

Dobre zdrowie i jakość życia Dobra jakość edukacji Równość płci Wzrost gospodarczy i godna praca Mniej nierówności

Aby zwiększyć skuteczność działań i dążeń do ciągłej poprawy wyników środowiskowych, w 2022 roku wdrożyliśmy nowy System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o międzynarodową normę ISO 14001:2015.

Rozwój talentów

Myśląc o rozwoju młodych talentów, aktywnie współpracujemy z organizacją studencką IAESTE, która zrzesza studentów uczelni technicznych. Stała współpraca z organizacjami studenckimi i uczelniami oraz obecność na targach pracy to świetna okazja do poznania potencjalnych przyszłych pracowników firmy. Bezpośredni kontakt daje możliwość dotarcia z ofertami pracy w Emitel oraz udzielenia porad z zakresu doradztwa zawodowego.

Wolontariat pracowniczy

W 2022 roku wprowadziliśmy program wolontariatu pracowniczego, który jest częścią kultury organizacyjnej Emitel od wielu lat. Każdy pracownik może skorzystać z dwóch dodatkowych dni wolnych w roku kalendarzowym i przeznaczyć je na pomoc potrzebującym.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Przestrzegamy przepisów BHP i skupiamy się na budowaniu świadomości i edukacji pracowników. W ciągu roku realizujemy kilka kampanii edukacyjnych skierowanych do pracowników dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Zachęcamy pracowników do regularnych badań i motywujemy do aktywności sportowej naszych pracowników.

Rozwój zawodowy i benefity

Naszym celem jest stały rozwój i podążanie za trendami na rynku telekomunikacyjnym. Inwestycje w kompetencje i pogłębianie wiedzy realizujemy poprzez szeroką ofertę szkoleń specjalistycznych i rozwojowych w formie warsztatów i webinariów, programy wsparcia kariery czy mentoring.

Pracownicy Emitel mają dostęp do szerokiego katalogu benefitów, w tym m.in. do prywatnej opieki medycznej czy oferty rekreacyjno-sportowej. W 2022 roku uruchomiliśmy platformę kafeteryjną Motivizer. Platforma umożliwia pracownikom zarządzanie benefitami według własnych potrzeb i zdecydowanie rozszerza zakres benefitów. Od zeszłego roku wszyscy pracownicy mają darmowy dostęp do ponad 75 000 ebooków i audiobooków w ramach platformy Legimi.

Rozwój zawodowy i benefity
Ochrona środowiska i klimatu
04

Ochrona środowiska i klimatu

Naszym priorytetem jest zrównoważony rozwój firmy, gdzie wyniki finansowe rosną wraz z ochroną środowiska i dbałością o otoczenie.

Czysta woda i warunki sanitarne Czysta i dostępna energia Innowacyjność Zrównoważone miasta i społeczności Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Życie pod wodą Życie na lądzie

Aby zwiększyć skuteczność działań i dążeń do ciągłej poprawy wyników środowiskowych, w 2022 roku wdrożyliśmy nowy System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o międzynarodową normę ISO 14001:2015.

Emitel - Pola magnetyczne

Pola magnetyczne

Stale monitorujemy wpływ pól elektromagnetycznych wokół naszych obiektów na otoczenie. W 2022 roku akredytowane laboratoria wykonały 281 pomiarów pól elektromagnetycznych wokół naszych obiektów i instalacji oraz 31 obliczeń pól elektromagnetycznych. Pomiary pokazują, że pomimo systematycznego zwiększania ilości emisji RTV poziom pól elektromagnetycznych spada.

Emitel - Pola magnetyczne

Bioróżnorodność i ochrona siedlisk

Część z naszych obiektów znajduje się na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000 i na terenach parków narodowych. Dlatego dążymy do systematycznego powiększania areału chronionych siedlisk przyrodniczych oraz do udziału w programach ochrony gatunkowej. Stale powiększamy powierzchnię miejsc wolnych od ingerencji człowieka i technologii.

Emitel - Pola magnetyczne

Efektywność energetyczna

Nasza działalność jest w 100% zależna od energii elektrycznej. Podejmujemy działania mające na celu redukcję zużycia energii oraz wykorzystanie źródeł odnawialnych. W roku 2022 uruchomiliśmy aż 30 instalacji fotowoltaicznych. Dzięki tym rozwiązaniom udało nam się utrzymać poziom łącznego zużycia energii na podobnym poziomie jak rok wcześniej, a wskaźnik energochłonności naszej działalności był aż o połowę niższy niż w 2021 roku.

Ślad węglowy

Ślad węglowy Emitel obejmuje emisję powstające w wyniku eksploatacji lokalnych kotłowni, awaryjnych źródeł zasilania, środków transportu oraz stosowania urządzeń o wysokim zapotrzebowaniu na energię, urządzeń chłodniczych lub gaśniczych zawierających gazy cieplarniane. W 2022 roku dzięki inwestycjom w efektywność energetyczną, łączna uniknięta emisja gazów cieplarnianych wyniosła 3148, 22 t e CO2.

Społeczności lokalne
05

Społeczności lokalne

Budujemy zaufanie społeczności lokalnych, angażujemy się w projekty bliskie naszej działalności biznesowej.

Zrównoważone miasta i społeczności Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Dobre zdrowie i jakość życia Dobra jakość edukacji Równość płci Mniej nierówności Partnerstwa na rzecz celów

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, udzieliliśmy wsparcia osobom, które były zmuszone opuścić swoje domy i wyjechać do Polski oraz tym, którzy pozostali w kraju. Ponadto, jak co roku, prowadziliśmy działalność charytatywną i sponsoring projektów o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym.

Działalność na rzecz społeczności lokalnych

Emitel angażuje się w działalność charytatywną, sponsoringową oraz inwestuje w społeczności. Działamy na rzecz szkół, organizacji pozarządowych, wspieramy projekty kulturalne, sportowe oraz edukacyjne powiązane z infrastrukturą nadawczą na przykład przekazanie lamp do powstałego muzeum.

Projekty kulturalne

Projekty kulturalne

Wspieramy inicjatywy kulturalne o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. Szczególnie chętnie angażujemy się w rozwój młodych artystów i projekty, które tematycznie są powiązane z infrastrukturą nadawczą.

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Inwestujemy w rozwój młodych talentów, wspieramy młodzież przy projektach dotyczących inteligentnych miast. Na stałe współpracujemy z uczelniami technicznymi i przyrodniczymi w ramach projektów, które mają na celu zbadanie nowych obszarów powiązanych z prowadzoną przez Emitel działalnością biznesową.

Projekty sportowe

Projekty sportowe

Angażujemy się w promocję kobiecej piłki nożnej jako sponsor Drużyny Piłki Nożnej Kobiet „Diamenty Warszawa”. Od ubiegłego roku jesteśmy również partnerem Sekcji Szermierki na Wózkach Legii Warszawa. Byliśmy również Partnerem Technologicznym 2022 ICF Stand Up Paddling World Championship w Gdyni - Mistrzostw Świata w SUP.

Solidarni z Ukrainą

Nasi pracownicy jako wolontariusze wspierali osoby pochodzące z Ukrainy w ramach wsparcia rzeczowego, finansowego lub udzielając schronienia. Pracownicy Regionu Południowego BUS zorganizowali zbiórkę na zakup żywności i środków higienicznych. W ramach “Projektu wolontariatu w Poznaniu” przeznaczyliśmy do użytkowania budynek biurowy na potrzeby udzielenia schronienia dla 25 osób z Ukrainy. Wspieraliśmy służby ukraińskie w odbudowie obiektów nadawczych, w tym wieży telewizyjnej w Kijowie i Chersoniu.

Emitel - Raport 2022

Infrastruktura telekomunikacyjna
w przestrzeni publicznej

Jako największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce od ponad 50 lat jesteśmy obecni w przestrzeni mieszkańców większych i małych miejscowości - od nadajników i wież po infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, przygotowanie do budowy sieci 5G, aż po budowę inteligentnych miast w oparciu o technologie IoT (z ang. Internet of Things, Usługi Internetu Rzeczy).

Najważniejsze jest dla nas prowadzenie działalności w takich sposób, aby przynosiła ona korzyści danym społecznościom. Nieustannie rozwijamy projekty z obszaru smart city, czyli inteligentnych miast.